Denní program

červen 2015

Titul

Datum & čas

Sekce a projekty
/ Podprojekt

Typ

Místo

Program

22. 6. 09.00

Divadelní prostor

procházka

Clam-Gallasův palác

De ProfundisDe ProfundisDe Profundis
Místo: Clam-Gallasův palác

Španělsko: Jedinec, instalace a město - to jsou nástroje této akce, která pomocí architektonické nahoty lidské bytosti nabízí zachycení okamžiku, světla, odrazů a temnoty. Á. G. Quintana, M. Cid.

Zdědili jsme svět, kde existují zavedené názory na pokrok založený na nedostatečném rozvoji lidských kapacit, kde kontrola leckdy přesahuje z veřejné sféry do soukromé a kde se potvrzují obavy z vědeckofantastických příběhů z přelomu století, v nichž se lidé již necítí být sami sebou; tyto názory mají přehled o lidských chybách a vytvořily svět založený na škále jejich slabostí. Jejich mysl sešla ze stopy, když musela čelit takovému množství požadavků na jejich pozornost, a placebu, jež brání tělesnému prožitku.

Hlavními nástroji využitými v naší instalaci jsou lidé a městský prostor. Tato sochařská jednotka zobrazuje architektonickou nahotu lidských bytostí, kombinaci jejich tužeb a potřeb, osvobození od toho, kým jsou, a připomínku toho, že způsob, jímž se lidé nechávají vnímat, je omezeným projevem závisejícím na skutečném tělesném a časovém měřítku. Jde o varování, že se máme vzdát toho, co nás mate, brzdí a sužuje.

De Profundis je výzva, abychom se vzdali kulturních, emocionálních a duchovních předsudků. Pomocí abstrakce umožňuje vytvořit krátkou vsuvku, která nás na chvilku odvede od makroorganismu PQ'15 a zmenší ho na mikroorganismus, jenž tvoříme my, jedinci.

Diváci nejsou pouhým nezúčastněným publikem: jejich přítomností vzniká zvuk, pohybem jejich těl se narušuje šíření světla a jejich vnímání významně mění způsob, jímž je dílo definováno.

Instalace není umístěna náhodně. Církevní budova je tvořena společenstvím lidí spojených se silami, jež jsou nad naše chápání. Jakmile byli lidé vybaveni vědomím, byla víra a prostory vytvořené k jejímu zachycení spojeny s jejich identitou. Existuje soustava hodnot, které naznačují, že ideálním místem pro uspořádání akce je kostel sv. Tomáše, jehož prostory instalaci doplní a umocní.

De Profundis je cestou zasvěcení z pohledu fyzična, smyslů a společenských vztahů, při níž se zážitky skupiny účastníků soustředí na nevědomé navázání kontaktu s myšlenkami ležícími mimo koncept sochařského objektu: zachycení okamžiku, světla, odrazů a temnoty.

Skupina bude sedět na zemi a provádět relaxační a meditační cvičení. Každý účastník bude mít dírkovou kameru vyrobenou z jednoduché hliníkové nádoby (k zachycení okamžiku, světla). Cílem není zachycený obraz odhalit a vystavit, ale spíše se zamyslet nad tím, že část sdíleného okamžiku byla zachycena uvnitř nádob, což je metafora naší tělesné existence.

výtvarné řešení: Ángela Guerrero Quintana, Manuel Cid

Manuel Cid (* 1984)
Studuje scénografii. Snaží se rozvíjet svůj eklektický pohled na umění, což mu pomáhá chápat fascinaci chaosem, a zkoumat materiály prostřednictvím sochařství, animace, fotografování, literatury, vaření a filozofie.

Angela Guerrero Quintana (* 1980) - architektka
Studuje na škole divadelních umění ESAD v Seville, kde se specializuje na scénografii. Při různých divadelních a kinematografických projektech pracovala jako scénografka, odbornice na světelný design a umělecká ředitelka.