Denní program

červen 2015

Titul

Datum & čas

Sekce a projekty
/ Podprojekt

Typ

Místo

Program

18. 6. 10.00-11.30

Divadelní prostor

prezentace

Clam-Gallasův palác

Rezonující město: Nepostižitelné cestyRezonující město: Nepostižitelné cestyRezonující město: Nepostižitelné cesty
Místo: Clam-Gallasův palác

Nový Zéland: Film o radikální proměně města Christchurch po zemětřeseních roku 2011. Následuje  panelová diskuse s K. Simon a S. Twose.

Film: Rezonující město: nepostižitelné cesty

Potenciál krajiny na Novém Zélandu dramaticky způsobit rozkol a otřást se, je jemně vnesen do novozélandské architektury. Naše budovy a města jsou herci v potenciálním hrozivé inscenaci.

Krátký film prozkoumá myšlenku radikálně přeměněného města. Vycházet při tom bude z proměny, ke které došlo ve městě Christchurch po zemětřeseních v roce 2011. Film bude zkoumat přechodné podmínky ve městě skrze evokující vizuální médium, což umožní divákovi střetnutí s nestálými performativními podmínkami, ve kterých jsou Krajina, Architektura a Tělo v komplexním vztahu. Záměrem je, aby se otřesy samy o sobě staly prostorovým materiálem s nestabilním potenciálem. To bude strukturováno přechodem města, které odhalí změny v hmotnosti. Také se střetneme s betonem, prachem a s náhodnými rostlinami, které osídlí opuštěná místa.

Nejedná se o barvitý katastrofální film, ale o alegorickou, zamýšlející se meditaci o okupování, obývání a o kráse kolektivního pohybu. Hromada materiálu a vegetativní podmínky hovoří o skrytém stavu půdy, rostliny se vynoří na místech, na nichž byly vodní toky dříve zakryty městskou zástavbou, budovy se naklánějí a rozpadají se na rozmáčenou, dříve bezpečnou zemi; dramatické zrychlení půdy přemění budovy na mraky prachu.

Film je překročením přes konstelaci materiálů z města Christchurch. Miniaturní kusy krajiny: kámen, prach, mokrý písek - a architektura: beton, ocel a prach – se vznášejí uvnitř dočasnosti vizuálního vyprávění. Ukazují na momenty změny a rezonance v představení architektury, krajiny a lidí.

kurátor: Simon Twose
výtvarné řešení: Simon Twose, Katrina Simon

Katrina Simon
Scénografka a vizuální umělkyně vzdělaná v architektuře, architektuře krajiny a výtvarném umění. Její badatelské zájmy spočívají v technikách kartografie, jejich užití v krajinářském designu, urbanitě a hřbitovech.

Simon Twose
Simon Twose je architekt a akademik žijící ve Welingtonu na Novém Zélandu. Zajímá se o průzkum designu a jeho poslední práce zkoumá inscenace v procesu designu, především v prolínání kreseb a budov.

Simon Twose – Katrina Simon: Rezonující město: nepostižitelné cesty (film), Christchurch, Nový Zéland, 2015