Denní program

červen 2015

Titul

Datum & čas

Sekce a projekty
/ Podprojekt

Typ

Místo

Program

19.-28. 6. 14.00-16.00

Sekce zemí a regionů

diskuze

Clam-Gallasův palác

Místo: Clam-Gallasův palác

Québec - Autodafé – Upálení – Stopy
Sekce zemí a regionů
Modely scén, které hrají nezastupitelnou roli ve vzdělávání budoucích scénografů, mají často uměleckou hodnotu. Přesto nebývají uchovávány. Spálení 30 maket a dalších materiálů upozorňuje na tento přístup.

Setkání s kurátorem (Curator Raymond Marius Boucher): 19 — 28 červen, 14 — 16 h.