Denní program

červen 2015

Titul

Datum & čas

Sekce a projekty
/ Podprojekt

Typ

Místo

Program

22. 6. 10.00-11.30

PQ Talks

přednáška

Colloredo-Mansfeldský palác

Deteritorializace
Místo: Colloredo-Mansfeldský palác

Přednáška Benedicta Andersona (AU), zkoumá fenomén deteritorializace, který vychází z vynořování přirozených a konstruovaných prostředí. Můžeme být jejich součástí nebo také nemít žádné místo.