Denní program

červen 2015

Titul

Datum & čas

Sekce a projekty
/ Podprojekt

Typ

Místo

Program

18. 6. 18.00-20.00

PQ Talks

diskuze

Pražská křižovatka - kostel sv. Anny

Occupation I. - A Common Shared Territory for Theatre and Performance
Místo: Pražská křižovatka - kostel sv. Anny

Kurátoři a umělci jsou společně zváni ke scénickému obsazení tohoto (doposud) nikomu nepatřícího území. Stejně, jako se čerstvě dobytá území označují vztyčenou vlajkou, my bychom zde chtěli vytyčit hranici prostřednictvím společných činů či diskuzí, uskutečněných pomocí divadelního jazyka. Pod vedením Aby Cohen, komisařky tématu politika.