Denní program

červen 2015

Titul

Datum & čas

Sekce a projekty
/ Podprojekt

Typ

Místo

Program

21. 6. 20.00

Performing Prague

performance

NoD

Změněno
Občan a věc / Země se chvěje
Místo: NoD

Představení „Země se chvěje“ navazuje na pětidílný work in progress „Občan a věc“ a rozšiřuje jej nad jeho dosavadní rámec. Téma katastrofy je nahlíženo z jiného úhlu pohledu, jako výraz jiného druhu úzkosti, jako něco, co je nezbytné vykládat v kulturních souvislostech.

Budoucnost nám může nabídnout už jen opakování a variace jednoho a téhož. Je možné, že nás nečekají žádná překvapení? Jak dlouho může kultura existovat bez nových podnětů? Co je katastrofa samotná?

Hrají: Jana Kozubková, Ivana Uhlířová, Jakub Gottwald, Matěj Samec, Jaroslava Kupílková, Dagmar Filípková, Josef Fojt, Martin Vošmích
Autor, režie: Aleš Čermák
Hudba: Michal Cáb, Petr Skala
Poděkování: NoD, Vojtěch Staněk, Jakub Kovařík, Marie Neumannová 
Kurátorka: Mariana Serranová
Podpora: Are

Info: 
http://nod.roxy.cz/cs/program/theatre/848-/2015-06-21

https://soundcloud.com/alcermak/zeme-se-chveje-the-gound-is-shaked#t=0:01

https://www.facebook.com/events/735029779928848/permalink/752945754803917/

http://obcanavec.blogspot.cz/


Lístky zde: https://goout.cz/cs/divadlo/zeme-se-chveje/kpfbb/#%22T%22:%2221.6.2015_20:00

Nebo lístky na místě: 130 CZK