Denní program

červen 2015

Titul

Datum & čas

Sekce a projekty
/ Podprojekt

Typ

Místo

Program

19. 6. 13.30-13.50

SpaceLab/Zlomvaz Festival

studentské pouliční představení

Jungmannovo náměstí

For Your Inspection
Místo: Jungmannovo náměstí

California Institute of the Arts

Představení se týká počasí uvnitř. Jak se mění doba, jsou informace o tom, kdo jsme a co děláme, stále více veřejně dostupné. Lidé prostřednictvím různých forem společenských médií zaznamenávají své myšlenky, pocity a každodenní činnost. To vše v rámci iluze, že sdílením takových informací nabízíme světu ucelenější obrázek o tom, jací jsme. Představení však tuto představu zpochybňuje.

"Posuďte sami" je loutkové divadlo, umělkyně pracuje s malým modelem místnosti. Během představení jsou účinkující i model rozmontováni a odhaleni. Na závěr jsou diváci zváni, aby si prohlédli účinkující i model a vzali na vědomí různé části, z nichž je každý tvořen, a jejich vztah k celku.

Námět, režie, scénografie, účinkuje: Elizabeth Smith.